Event Information

13 July 2020 - 16 July 2020
12:00 am
Event Categories:

The traditional day we go to Bangor has moved on line and now runs over 4 days.

There are morning, afternoon and evening sessions on each day from Monday 13th to Thursday 16th July.

Anyone who has an interest in teaching Physics is very welcome. Feel free to take part in one session, a few sessions or all of them if you’re keen!

We are planning to record sessions, so if you miss out due to ‘Check in, catch up’ in school then you will have a chance to catch up yourself.

To register, please visit the eventbrite page here where you can book onto each individual session you want to attend.

Mae’r diwrnod traddodiadol rydyn ni’n mynd i Fangor wedi symud ar-lein ac mae bellach yn rhedeg dros 4 diwrnod.
Mae sesiynau bore, prynhawn a min nos bob dydd rhwng dydd Llun 13eg a dydd Iau 16eg Gorffennaf.
Mae croeso mawr i unrhyw un sydd â diddordeb mewn dysgu Ffiseg.
Mae croeso i chi gymryd rhan mewn un sesiwn, ychydig o sesiynau neu bob un ohonyn nhw os ydych chi’n awyddus !!
Rydym yn bwriadu recordio sesiynau, felly os byddwch yn colli allan oherwydd ‘Check in, catch up’ yn yr ysgol yna bydd cyfle i chi ddal i fyny eich hun.

I gofrestru, ewch i’r dudalen eventbrite yma lle gallwch archebu lle ar gyfer pob sesiwn unigol rydych chi am ei mynychu.Log in with your credentials

Forgot your details?